Reģistrēšanās un iekšējās kārtības noteikumi

Lai brīvdienas būtu izdevušās un drošas, aicinām rūpīgi iepazīties ar brīvdienu mājas Zeltkrasti Mazirbe reģistrācijas un iekšējās kārtības noteikumiem.

Reģistrācijas un iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt visu mūsu viesu mieru un drošību. Noteikumi nosaka pakalpojumu sniegšanas noteikumus, atbildību un uzturēšanos brīvdienu mājas telpās un ir neatņemama rezervāciju sastāvdaļa. Veicot rezervāciju, viesis apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem, tiem piekrīt un apņemas tos ievērot. Noteikumi attiecas uz visiem viesiem, kas uzturas brīvdienu mājā Zeltkrasti Mazirbē. Noteikumi pieejami brīvdienu mājā un mājas lapā www.zeltkrasti.lv. Veicot rezervāciju, rezervācijas veicējs piekrīt ievietot savus personas datus Zeltkrasti Mazirbe datubāzē. Šie dati tiks izmantoti tikai, lai pabeigtu rezervācijas procesu.

Reģistrēšanās laiki

 • Ierašanās (check in) brīvdienu mājā ir no plkst.16, izrakstīšanās (check out) līdz plkst.12. Citi laiki iespējami abām pusēm iepriekš vienojoties. Minimālais uzturēšanās laiks visa gada garumā ir 2 naktis.

Rezervācijas noteikumi

 • Lai veiktu rezervāciju, viesiem ir jāveic avansa iemaksa 50% apmērā no pakalpojuma pilnas cenas. Rezervācija ir garantēta ar brīdi, kad rezervācijas iemaksa ir saņemta. Atlikušie 50% jāapmaksā pirms ierašanās, rēķinā norādītajā termiņā. Veicot rezervāciju, viesis apstiprina, ka ir iepazinies ar Brīvdienu mājas Zeltkrasti Mazirbe iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 • Brīvdienu mājā atļauta atrašanās tikai reģistrētajam viesu skaitam. Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, brīvdienu mājā jāatrodas pastāvīgā likumīgo aizbildņu uzraudzībā.
 • Viesiem saudzīgi jāizturas pret brīvdienu mājas Zeltkrasti Mazirbe īpašumu, jāizmanto iekārtas un aprīkojums atbilstoši to funkcijām, jāievēro sabiedriskās kārtības un ugunsdrošības noteikumi. Viesu pienākums ir nekavējoties ziņot par sabojātam lietām vai notikušiem negadījumiem ja tādi ir. 
 • Viesi uzņemas pilnu finansiālu atbildību par jebkādiem aprīkojuma un tehnisko ierīču bojājumiem, kas radušies viņu vainas vai neuzmanības dēļ.
 • Brīvdienu mājā un tās teritorijā aizliegts lietot mūziku pastiprinošas iekārtas. Aizliegts trokšņot vai jebkādā citā veidā traucēt mieru. Lūdzam ievērot kluso stundu laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 8.00. Šeit dienu un nakti ir dzirdamas jūras un dabas skaņas. Šī ir vieta, kur izbaudīt mieru un klusumu.
 • Pieklājīgi izturēties pret kaimiņiem un citiem viesiem, neiet citu īpašumos. Mēs lūdzam jūs uzturēties tikai brīvdienu mājas Zeltkrasti teritorijā, kā arī ir ļoti svarīgi izmantot tikai gājējiem paredzēto ceļu līdz jūrai.
 • Brīvdienu māja Zeltkrasti atrodas Slīteres Nacionālā parka neitrālajā zonā un tās tuvumā atrodas valsts aizsargājami biotopi un retas augu sugas. Lūdzu esiet vērīgi un uzmanīgi, tās nekādā gadījumā nedrīkst apdraudēt.

Rezervācijas atcelšana

 • Brīvdienu mājas rezervāciju iespējams atcelt līdz 14 dienām pirms rezervētā datuma. Atceļot pēc šī termiņa, tiek zaudēta veiktā iemaksa.

Smēķēšana

 • Brīvdienu mājas telpās un uz terases smēķēt nav atļauts.

Ugunsdrošība

 • Brīvdienu māja atrodas Slīteres nacionālajā parkā ar augstu ugunsbīstamību, ugunskuru kurināt nav atļauts. Brīvdienu mājas teritorijā nav atļauts rīkot uguņošanu un laist gaisa laternas, kā arī telpās dedzināt brīnumsvecītes.

 • Brīvdienu mājā aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu. Sveces atļauts dedzināt tikai svečturos un novietojot tās stabilās un drošās vietās, neatstājot tās bez uzraudzības. Ugunsgrēka gadījumā jāizsauc glābšanas dienests (112), nepieciešamības gadījumā jālieto mājā pieejamie ugunsdzēšamie aparāti (pie ieejas mājā un tehniskajā telpā).

Grila lietošana

 • Izmantot tikai grilam paredzēto vietu, aizliegts izmantot grilu terasē.

Drošības noteikumi

 • Viesu drošībai brīvdienu mājas teritorijā ir izvietotas 2 videonovērošanas kameras (viena kamera uz terases, otra kamera mājas aizmugurē).

 • Klients ir atbildīgs par visiem nodarītajiem bojājumiem naktsmītnei un tās inventāram, sedzot zaudējumus, ja tādi radušies klienta rīcības rezultātā. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot brīvdienu mājas administrācijai par sabojātam lietām vai notikušiem negadījumiem.

 • Brīvdienu mājas teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.

Plīts izmantošana

 • Uz plīts ļauts izmantot tikai traukus, kas ir piemēroti izmantošanai uz indukcijas plītīm. Karstus katlus un pannas jānovieto uz speciālajiem paliktņiem. Aizliegts atstāt ieslēgtu plīti bez uzraudzības, kā arī novietot ugunsnedrošus materiālus uz karstas plīts.

Dzīvnieku uzturēšanās nosacījumi

 • Mājdzīvnieki brīvdienu mājā un tās teritorijā ir laipni gaidīti. Līdzpaņemtie mājdzīvnieki ir jāpieskata, lai tie netraucētu kaimiņiem un to dzīvniekiem.
 • Mājdzīvniekiem aizliegts izmantot gultas veļu un pieejamās segas, kā arī uzturēties mājā vienam. Dzīvniekiem teritorijā jāatrodas saitē saimnieka pavadībā vai tā tiešā uzraudzībā.
 • Mājdzīvnieka īpašnieks ir finansiāli atbildīgs par viņa mīluļa nodarītajiem zaudējumiem, kā arī ir pienākums nodrošināt, lai viņa dzīvnieks netraucē pārējo viesu atpūtai.

Brīvdienu mājā

 • Iekštelpās nelietojam āra apavus.
 • Nepiesārņojam brīvdienu māju teritoriju.

Mazirbes teritorijā

 • Ar auto atļauts iebraukt tikai norādītajās vietās, nebrauciet citu īpašumos un vietās, kur tas nav paredzēts.
 • Saudzīgi izturēties pret dabu, savākt jebkādus atkritumus aiz sevis pludmalē un citur.

Lai nākamajiem viesiem māja un apkārtne būtu tikpat tīra un kārtīga, lūdzu pirms aizbraukšanas:

 • Atstājot māju ir jāizslēdz visas sildierīces;
 • Aizslēdziet mājas durvis un ievietojiet atslēgu koda kastītē.

Mazirbe ir daļa no Slīteres nacionālā parka teritorijas, tāpēc izturieties pret dabu un vidi ar ļoti lielu cieņu. Lūdzam cienīt vietējos iedzīvotājus un gādāt par mierīgu, klusu viesošanos, lai netraucētu tuvumā esošos kaimiņus. 

Novēlam jums jauku un saulainu atpūtu.

Pārbaudīt pieejamību un rezervēt