Ko apskatīt/Ko darīt

Mazirbe ir brīnišķīga vieta, kur piedzīvot daudzveidīgas aktivitātes, atkarībā no jūsu interesēm un pieejamā laika. Šajā reģionā varat iegremdēties Slīteres nacionālā parka skaistajā dabā, baudot mieru un klusumu pie jūras. Ieteicams apmeklēt tuvumā esošos dabas apskates objektus vai doties pastaigās uz blakus esošajiem lībiešu ciemiem, piedzīvojot autentisku vietējo kultūru. Piedāvājam arī iegrimt garākos pārgājienos gar jūras krastu, atklājot ne tikai ainavas, bet arī vēsturiskos un kultūras pieminekļus. Fotogrāfi vai vienkārši skaistuma baudītāji novērtēs Mazirbes piedāvātās skaistās ainavas un iespējas iegūt aizraujošus attēlus. Tas ir lielisks veids, kā saglabāt ceļojuma brīžus un dalīties ar tiem ar citiem.

Lai optimāli izbaudītu brīvdienas, ieteicams iepazīties ar aktuālo informāciju par vietējām aktivitātēm un objektiem, lai saplānotu savu maršrutu atbilstoši sezonai un iespējām. Sadarbībā ar Dundagas Tūrisma un Informācijas centru esam apkopojuši dažādus interesantus apskates objektus un pārgājienu maršrutus. Papildus informācijai un plānojot atpūtu Mazirbē, iesakam apmeklēt Dundagas Tūrisma un Informācijas centra mājaslapu  https://visit.dundaga.lv. Šī platforma sniegs detalizētu informāciju par pieejamajām aktivitātēm un padomus ceļotājiem, lai jūsu atpūta Mazirbē būtu neaizmirstama.

Mazirbes ciemats un skats uz jūru

Cita Mazirbe

Ceļotāji Mazirbi parasti iepazīst, apskati sākot ar Lībiešu tautas namu, laivu kapsētu vai pludmali. Šoreiz aicinām iepazīt citu Mazirbi – teiksmām apvītas vietas, kas bijušas nozīmīgas senā lībiešu zvejniekciema dzīvē un kas pamazām izzūd no atmiņas. Maršruts piemērots ģimenēm  ar bērniem. Grūtības pakāpe: viegls. Ceļa segums: meža ceļi, takas, mežs, arī asfalts un lielceļš. Maršruta gaita: Mazirbes internātpamatskola – Baltā kāpa – Vilkaču priede – Maitas kalns – «Rākstu» ceļš – Rākstupītes grava – Mazirbes baznīca – Mazirbes internātpamatskola. Aizsardzības kategorija: Maršruts visā garumā ietilpst Slīteres Nacionālā parka teritorijā. (Maršruta shēma .pdf)

Lībiešu tautas nams Mazirbē

Lībiešu tautas nams Mazirbē

Lībiešu tautas nams atklāts 1939.gada 6.augustā. Plāksne pie nama ieejas vēsta: «Šo namu ir lībieši cēluši ar savas tēvzemes Latvijas un ar savu radu tautu somu, igauņu un ungāru palīdzību». Tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Lībiešu savienība namu atguva savā īpašumā 2000.gadā. Kopš 1989.gada ik gadu augusta pirmajā sestdienā te notiek vērienīgi lībiešu svētki, pulcējot radu tautas un draugus no visas pasaules. Namā vasarā darbojas kafejnīca.

Jūra un laiva, Košrags

Košrags

Attālums 3km. Košrags tiek uzskatīts par jaunāko lībiešu jūrmalas ciemu – zvejniekciems, kas veidojies 17.gs.un pastāvējis jau vismaz 17.gs.80. gados. Košraga ciems ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Par tā kultūrvēsturisko nozīmību liecina arī tas, ka Košrags bija viens no sešiem Latvijas kultūras pieminekļiem, kas kandidēja uz iekļaušanu Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Pitraga pludmale

Pitrags

Attālums 6km. Pitrags vēstures dokumentos pirmo reizi minēts 1582.gadā. Šai sarakstā ir tikai 4 sētas. Stāsta, ka reiz tur ieradušies četri brāļi sāmsalieši un uzcēluši mājas: Kurg, Tōriz, Sīm, Jōk (Dzērves, Sumbri, Sīmi, Jāki). Tikai vēlāk ieradušies citi un apmetušies uz dzīvi. Pitraga centrā atrodas 1902.gadā celtais baptistu lūgšanu nams, kurš celts par draudzes locekļa kapteiņa Damberga personīgajiem līdzekļiem. Pirmajā pasaules karā tas izdedzis, 1925. gadā atjaunots, bet 20.gadsimta beigās remontēts.

Zivju kūpināšana pie Andra, Pitragā

Zivju kūpināšana pie Andra, Pitragā

Zivju iegādāšanās — kūpinātas, svaigas butes, dažreiz brekši, vējzivis, laši. Zivju degustācija — Jāpiesaka iepriekš! Sniedz informāciju par kūpināšanas procesu, iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, redzēt dūmnamu, dažādus žoga veidus. Makšķernieku iespēja — papildus iespēja tikt pie svaigi kūpinātām zivīm, kuras paši esat jūrmalā saķēruši, apstrādājot un nokūpinot kopā ar mājas saimnieku (kūpināšana nenotiek svētdienās).

Sīkraga pludmale

Sīkrags

Attālums 6km. Viena no vecākajām lībiešu apmetnēm, kas dokumentos kā ciems minēts jau 1387.gadā. 17.gs., kad ciems bija Dundagas muižnieku Maideļu īpašumā. Ciems ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, tādēļ vismaz tā centrālajā daļā jāsaglabā vēsturiskās celtnes, apbūves struktūra, ceļu tīkls, nožogojuma sistēmas, ainava, raksturīgais siluets, u.c.

Pastaigu taka, ezera mala

Pēterezera dabas taka

Attālums 2km. 3,4 km garā Pēterezera dabas taka ved pāri unikālu, nekur citur pasaulē nesastopamu, dabas veidojumu — kāpu un starpkāpu ieplaku sistēmu (kangari un vigas). Kāpu grēdas novietotas paralēli jūrai. Pēterezera dabas taka šķērso bijušo Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļa stigu, vienu no garākajiem un augstākajiem kangariem Stiebrukalnu un savulaik uzpludināto, bet vēlāk nolaisto Pīļu Dīķa vigu.

Šlīteres bāka

Šlīteres bāka

Attālums 5km. 1849.gadā no laukakmeņiem būvētais Slīteres tornis, kurš par diennakts bāku kļuvis tikai 1961.gadā, šodien uzskatāms par otru vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā (aiz Ovīšu bākas). Kopš 2002.gada bākas komplekss ir Slīteres nacionālā parka tūrisma objekts, kas kalpo kā skatu tornis apmeklētājiem. Tajā izvietota ekspozīcija par jūras bākām Latvijā, Baltijā un pasaulē.

Šlīteres dabas taka

Šlīteres dabas taka

Attālums 5km. Taka ir 1,2 km gara un atrodas vecākajā Slīteres nacionālā parka aizsargājamajā daļā (kopš 1923. gada), kas ilgu laiku tūristiem nebija pieejama. Te var iepazīt šai vietai raksturīgos Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus: senkrasta nogāzes mežus, minerālvielām bagātus avoksnājus, kaļķainus zāļu purvus, pārmitrus platlapju mežus.

Šlīteres Zilo kalnu tornis

Šlīteres Zilo kalnu tornis

Attālums aptuveni 5km. Tornis atrodas autoceļa Dundaga – Mazirbe malā pie Šlīteres Zilo kalnu kraujas, netālu no autobusa pieturas Šlītere. Tā ir vieta, kur  pirms 10 000 gadu bija senais Baltijas Ledus ezera krasts. Piemērotos laika apstākļos no torņa paveras skats pāri meža galotnēm uz Baltijas jūru (aptuveni 5 km). Pie torņa izveidots auto stāvlaukums un informācijas stends.

Kolkas Lībiešu saieta nams

Kolkas Lībiešu saieta nams

Kolkas Lībiešu saieta namā var gūt ieskatu Ziemeļķurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā  un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā. Saieta namā ir iespēja organizēt un apmeklēt kultūras pasākumus, seminārus, mācības, izstādes, kā arī saņemt tūrisma informāciju. Apskatāma ekspozīcija "Kolka. Divas jūras. Viena sala. Trīs valodas", Līvu savienības Kolkas grupas kolekcijas priekšmeti un bibliotēka, kā arī mainīgās izstādes.

Kolkasrags

Kolkasrags

Attālums 22km. Kolka ir Kurzemes pussalas tālākais ziemeļu punkts, bet Kolkasrags ir izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē, vieta, kur vērojama divu jūru - atklātās Baltijas jūras un Rīgas līča - viļņu sastapšanās.

Dundagas pils

Dundagas pils

Attālums 24km. Dundagas pils ir lielākā Ziemeļkurzemē, turklāt labi saglabājusies. Rīgas domkapituls to sāka būvēt 13.gs. vidū, 1434.g. to nopirka Kurzemes bīskaps, bet no 16. līdz 20.gs. tā piederēja muižnieku Maidelu un Ostenu–Zakenu dzimtām.

Krokodils Dundagā

Krokodils Dundagā

Attālums 24km. O. Skaraiņa betona skulptūra veidota 1995.gadā un ir piemiņas zīme, kas veltīta Dundagas stiprajiem vīriem, un atgādinājums par bijušā dundadznieka Arvīda Blūmentāla - lielā dēkaiņa un krokodilu mednieka - piedzīvojumiem tālajā Austrālijā.

Mazirbes evaņģēliski luteriskā baznīca

Mazirbes evaņģēliski luteriskā baznīca

Attālums 2 km. Pirmā koka baznīca Mazirbē — Irbes baznīca — uzcelta 1766.gadā. Dundagas muižas īpašnieks Teodors fon der Osten-Sakens 1866.gadā ielika pirmo pamatakmeni tagadējai mūra baznīcai, kas iesvētīta 1868.gadā. Celtniecību vadīja vācu būvmeistars A. Šrots, bet būvdarbus veica vietējie meistari.
Daba Laba- laivu noma, loku šaušana, safari izbraucieni

Daba Laba- laivu noma, loku šaušana, safari izbraucieni

30km. Ance. Daba Laba darbu sāka 2010.gadā ar laivu nomu, otrajā sezonā izveidota loka šaušanas trase. Daba Laba piedāvā Ances apkārtnes vides gida pakalpojumus- pārgājienus, safari braucienus pa dabas lieguma “Ances purvi un meži” meža ceļiem ar interesantiem, jautriem un skaistiem mirkļiem dabā. Laivu noma Irbē, Rindā, Stendē, Engurē, Lonastē (u.c. pēc vienošanās).